Personlig informasjon

Født: 1944
Advokat 1971

Eksamen Universitetet i Strasbourg 1972
Diplom i 1974

Praksis:
 - 1986:             Advokatpraksis i Oslo: 
 - 1979 - 1986: Project coordinator Elf Aquitaine Norge AS 
 - 1977 - 1979: Public Authorities Reporting Coordinator,
                           Frigg-prosjektet, Elf Aquitaine Norge AS 
 - 1976 - 1977: Advokat Elf Aquitaine Norge AS 
 - 1973 - 1975: Juridisk konsulent Industridepartementet 
 - 1971 - 1973: Juridisk konsulent Landbruksdepartementet 
 - 1970:              Dommerfullmektig i Stavanger
 - 1969:              Politifullmektig, Stavanger
 - 1993 - 2015    Sekretariat i Lyd Lys og Bildeforeningen
 
Powered by CustomPublish

 

 


Alminnelig praksis med vekt på:

Fast eiendom
Næringsliv
Forretningsutvikling
Kontrakter
Gjeldsforhandling
Konkurs
Jord, skog, vassdrag
Testament
Stiftelser

Medlem Fransk-Norsk Handelskammer
Medlem Norske Finansanalytikeres forening
Andelseier Allskog
 

Språk: Norsk, engelsk og fransk